1900 561 558
( 2000đ/phút )

Đại Kiều

Phân hệ : Tấn Công

Phẩm chất: Cam

Kỹ năng

  • Quốc Sắc

    Mỹ Nhân xuất chiến tăng 4% Tấn Công

  • Thái Âm Thần Lôi

    Nhân vật và Mỹ Nhân xuất chiến tăng Tấn Công, Lôi Công Khi tấn công đơn vị ở trạng thái Khống Chế, tăng 3% Tăng Sát Thương

Cốt truyện

Khác với tiểu muội ngây thơ, cô ấy vô cùng mạnh mẽ

Cách chơi

Tấn công toàn diện, đặc biệt kết hợp đội hình có mỹ nhân dùng kỹ năng gây hiệu ứng khống chế sẽ gia tăng sát thương

Mỹ nhân khác

App icon

Đại Kiếm Vương Mobile
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Hướng dẫn nạp thẻ
Nạp Thẻ Hướng dẫn Nạp Thẻ Nhập code
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan