1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hoa Mộc Lan

Phân hệ : Tấn Công

Phẩm chất: Cam

Kỹ năng

  • Nữ Anh Hùng

    Mỹ Nhân xuất chiến tăng 4% Tấn Công

  • Mộc Lan Tâm Kinh

    Nhân vật và Mỹ Nhân xuất chiến tăng Bạo Kích, Băng Công, Bạo Thương

Cốt truyện

Nữ anh hùng chiến đấu trên chiến trường hơn 10 năm, sau khi công thành danh toại lại lựa chọn rút lui

Cách chơi

Tấn công toàn diện, tỉ lệ tấn công cao kết hợp cùng Bạo kích, Bạo thương có thể gây ra lượng sát thương kinh ngạc

Mỹ nhân khác

App icon

Đại Kiếm Vương Mobile
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Hướng dẫn nạp thẻ
Nạp Thẻ Hướng dẫn Nạp Thẻ Nhập code
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan