1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chân Mật

Phân hệ : Phòng Thủ

Phẩm chất: Cam

Kỹ năng

  • Tuyệt Mỹ

    Mỹ Nhân xuất chiến tăng 4% Phòng Thủ

  • Lạc Thần Phú

    Nhân vật và Mỹ Nhân xuất chiến tăng Phòng Thủ, Kháng Băng, Giảm Bạo Thương

Cốt truyện

Khúc Lạc Thần Phú cho mọi người thấy được dung nhan tuyệt thế của nàng Chân Lạc

Cách chơi

Phòng thủ toàn diện với tỉ lệ Phòng thủ cao, điểm phòng thủ các chỉ số kháng đồng thời bổ trợ.

Mỹ nhân khác

App icon

Đại Kiếm Vương Mobile
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Hướng dẫn nạp thẻ
Nạp Thẻ Hướng dẫn Nạp Thẻ Nhập code
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan