1900 561 558
( 2000đ/phút )

Triệu Mẫn

Phân hệ : Phòng Thủ

Phẩm chất: Tím

Kỹ năng

  • Nữ Hào Kiệt

    Mỹ Nhân xuất chiến tăng 3% Phòng Thủ

  • Huyết Chú

    Nhân vật và Mỹ Nhân xuất chiến tăng Bạo Kích & Độc Công

Cốt truyện

Tính tình ngay thẳng, thông minh, luôn oán giận vì sinh ra là một nữ nhi, nếu không đã tạo được nghiệp lớn

Cách chơi

Ngoài sức phòng thủ tốt, mỹ nhân còn hỗ trợ Bạo Kích, phù hợp các trận chiến cần đánh nhanh thắng nhanh

Mỹ nhân khác

App icon

Đại Kiếm Vương Mobile
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Hướng dẫn nạp thẻ
Nạp Thẻ Hướng dẫn Nạp Thẻ Nhập code
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan