1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hồng Phất Nữ

Phân hệ : Phòng Thủ

Phẩm chất: Tím

Kỹ năng

  • Động Cam Cộng Khổ

    Mỹ Nhân xuất chiến tăng 3% Sinh Lực

  • Ngự Lôi Thuật

    Nhân vật và Mỹ Nhân xuất chiến tăng Sinh Lực & Kháng Lôi

Cốt truyện

Mặc dù là một ca nữ, nhưng cô ấy rất thông minh.

Cách chơi

Hỗ trợ sinh lực lớn và phù hợp chiến đấu với đối thủ Lôi Công

Mỹ nhân khác

App icon

Đại Kiếm Vương Mobile
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Hướng dẫn nạp thẻ
Nạp Thẻ Hướng dẫn Nạp Thẻ Nhập code
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan