1900 561 558
( 2000đ/phút )

Ngữ Yên

Phân hệ : Tấn Công

Phẩm chất: Tím

Kỹ năng

  • Linh Lung

    Mỹ Nhân xuất chiến tăng 3% Tấn Công

  • Linh Xà Thuẫn

    Nhân vật và Mỹ Nhân xuất chiến tăng Sinh Lực & Kháng Độc

Cốt truyện

Thông minh, mong muốn học được bí thuật. Mặc dù cô không có nội lực, nhưng vẫn có thể chống lại kẻ thù

Cách chơi

Vừa tăng tấn công, vừa tăng sức kháng độc, phù hợp khi đối thủ dùng Độc Công

Mỹ nhân khác

App icon

Đại Kiếm Vương Mobile
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Hướng dẫn nạp thẻ
Nạp Thẻ Hướng dẫn Nạp Thẻ Nhập code
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan