1900 561 558
( 2000đ/phút )

Mộc Quế Anh

Phân hệ : Tấn Công

Phẩm chất: Tím

Kỹ năng

  • Tàn Nguyệt Hàn

    Nhân vật và Mỹ Nhân xuất chiến tăng Tấn Công & Băng Công

  • Nữ Anh Hùng

    Mỹ Nhân xuất chiến tăng 3% Tấn Công

Cốt truyện

Nữ anh hùng mạnh mẽ luôn dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại kẻ thù

Cách chơi

Mỹ nhân tăng sức tấn công, rất thích hợp xuất chiến cùng nhân vật

Mỹ nhân khác

App icon

Đại Kiếm Vương Mobile
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Hướng dẫn nạp thẻ
Nạp Thẻ Hướng dẫn Nạp Thẻ Nhập code
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan