1900 561 558
( 2000đ/phút )

Đặng Cửu Công

Phân hệ : Hỗ trợ

Phẩm chất: Tím

Kỹ năng

  • Danh Môn Nữ Kiệt - Đặng Thiền Ngọc

    [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

  • Thái Sơn Thượng - Thổ Hành Tôn

    [0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

  • Long Tướng Bổ Bôn - Hoàng Phi Hổ

    [0 sao] Sinh Lực + 1500, Sinh Lực + 16%

Cốt truyện

Dương Ngọc Hoàn biết dùng Ca Vũ mê hoặc trái tim Hoàng Đế, dần bước lên ngôi vị cao nhất Hậu Cung. Là Tứ Đại Mỹ Nhân tuyệt sắc vạn người mê.

Cách chơi

Thu thập sớm trong event mở Server để tích lũy Vàng Khóa, sử dụng để tăng nhanh Tấn Công.

Mỹ nhân khác

App icon

Đại Kiếm Vương Mobile
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Hướng dẫn nạp thẻ
Nạp Thẻ Hướng dẫn Nạp Thẻ Nhập code
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan