1900 561 558
( 2000đ/phút )

Nguyệt Nữ Thần

Phân hệ : Tấn Công

Phẩm chất: Cam

Kỹ năng

  • Nguyệt Quang Lực

    Khi nhân vật và Mỹ Nhân mỗi lần gây Bạo Kích kèm sát thương cuối bằng 5% Tấn Công bản thân

  • Ánh Trăng Phán Quyết

    Nhân vật và Mỹ Nhân xuất chiến tăng Bạo Kích, Sát Thương Trực Tiếp, Tăng Sát Thương

Cốt truyện

Vùng đất của Nguyệt Nữ Thần, tất cả tội lỗi sẽ kết thúc bởi ánh trăng công lý.

Cách chơi

Với kỹ năng tăng Bạo kích và tăng 2 loại sát thương trực tiếp, Thiên phú kích hoạt khi mỹ nhân bạo kích, là một sự kết hợp hoàn hảo.

Mỹ nhân khác

App icon

Đại Kiếm Vương Mobile
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Hướng dẫn nạp thẻ
Nạp Thẻ Hướng dẫn Nạp Thẻ Nhập code
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan