1900 561 558
( 2000đ/phút )

Ngu Cơ

Phân hệ : Tấn Công

Phẩm chất: Cam

Kỹ năng

  • Bá Vương Biệt

    Mỹ Nhân xuất chiến tăng 4% Tấn Công

  • Bá Vương Hộ Thể

    Nhân vật và Mỹ Nhân xuất chiến tăng Sinh Lực, Kháng Băng Khi nhân vật hoặc mỹ nhân chịu trạng thái Khống Chế, tăng 3% Giảm Sát Thương

Cốt truyện

Trong thời hỗn loạn, cô cảm thấy bất an khi phải chờ đợi một anh hùng tuyệt thế đến bảo vệ cô

Cách chơi

Tăng tấn công và kích hoạt trạng thái hộ thể khi bị khống chế, kèm theo Sinh lực và Kháng băng giúp đội hình công thủ toàn vẹn

Mỹ nhân khác

App icon

Đại Kiếm Vương Mobile
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Hướng dẫn nạp thẻ
Nạp Thẻ Hướng dẫn Nạp Thẻ Nhập code
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan